Ciklet Balığı Cinsiyet Ayrımı


En belirgin özellikleri erkeklerin başlarının yassı olması, solungaçlarının sivri durmasıdır. Dişilerde ise solungaçları ve başları oval şekildedir. Yumurtlama dönemlerinde yanakları şişkin olurlar. Bazı cinslerde cinsiyetlerini belirlemek zordur. Bu durumda anüs genişliği gibi yöntemler ile gerçek ortaya çıkar, uzmanların bile çoğu zaman yanıldığı olmaktadır.